جستجوگر

سایراشکالات دستگاه تنفسی

سایراشکالات دستگاه تنفسی

 

از عوامل بروز اینگونه مشکلات میتوان به عفونت های دستگاه تنفس (مثل خروسک)و واکنش های حساسیتی

(حساسیت های تنفسی منتشر و یا محدود به دستگاه تنفسی اشاره نمود.گاهی نیز ممکن است مشکلاتی بعلل مسائلی که مستقیما دستگاه تنفسی را در گیر نمیسازند بروز کند (مثلا در اثر بیماریهای سایر ارگان ها ویا مصرف برخی داروها)

حملات ناگهانی تنگی نفس ممکن است ناشی از بیماری آسم بوده ویا از استرس های روان شناختی منشائ گیرند(هیپرونتیلاسیون)

ارائه کمک های اولیه گاهی میتواند کمک زیادی به تنفس بیمار نموده وخطرات و مشکلات حاصله را بر طرف سازند.

 

کلاپس ریه ها (خوابیدن روی هم و جمع شدگی ریه ها)

 

  درصورتیکه هوا وارد فضای بین ریه و دیواره سینه بشودممکن است سبب جمع شدن ریه ها و اختلال عمل تنفس گردد که اصطلاحا به این وضعیت پنوموتراکس گفته میشودواین حالت میتواند بسبب ضایعات وارده به قفسه سینه ویا وجود نقطه ضعف های خاصی در ریتین ایجاد گردد.

در موارد شدید این حالت ممکن است عملکرد ریه طرف سالم وقلب را نیز مختل نماید که یک ورد اورژانس پزشکی بوده و تهدید کننده حیات بشمار میرود.اگر شما به بروز کلاپس ریوی شک نمودید بلافاصله با سرویس های امدادی تماس گرفته و بیمار رادر وضعیتی قرار دهید که در آن حداکثر احساس راحتی را (برای انجام تنفس)دارد.

 

هیپرونتیلاسیون

تنفس و تهویه بیش از حد معمول (هیپرونتیلاسیون)معمولا نشانگراضطراب حادوشدیدمیباشدوممکن است با برخی حالات روحی روانی خاص مثل هیستری ویا حملات هراس همراه باشد.دراین حالت میتواند دراثر استرس اخیر وشدید روحی ویاترسو(درافرادی که زمینه روحی لازم برای بروز آنرا دارند)ایجاد گردد تنفس بیش از حد سریع منجر به تهویه زیاده از حد ودر نتیجه کاهش سطح خونی دی اکسید کربن گردیده وسبب ایجاد تغییرات شیمیایی خاصی میشود که باعث علائم هیپرونتیلاسیون هستند. پس از کاهش سرعت و عمق تنفس ، علائم این وضعیت رو به بهبودی میروند.

علائم تشخیصی:

تنفس غیر طبیعی از لحاظ سرعت تندو عمق زیاد

رفتارهای حاکی از تمایل بیمار به جلب توجه

وجود لرزش یا پرش های قابل مشاهده در دست ها،گیجی وسستی وضعف

وجود انقباض وگرفتگی در عضلات دست هایا پاها (کرتمپ)

 

درمان

اهداف:بیمار راآرام ساخته وسعی کنید هر گونه عامل مسبب فشارروانی رابر طرف سازید.

اقدامات

1-بیمار را به آرام کردن سرعت تنفس تشویق نموده و سعی در اطمینان بخشیدن و آرام کردن وی نمائید.

2-در صورت امکان وی رابه مکانی آرام هدایت کنید تا در آنجا بتواندکنترل(وتمرکز)لازم روی تنفس بدست آورد.

3-گاهی اوقات مسائل طبی خاصی میتوانندباعث تنفس سریع گردند و لازم به بررسی مراقبت های پزشکی میباشند.

 

آسم

حالتی ناخوشایندو عذاب دهنده است بعلت اسپاسم(انقباض بیش از اندازه)عضلات واقع در راه های تنفسی و تورم لایه پوششی این مسیرها (مخاط تنفسی) ایجاد میگردد و در نتیجه مسیر عبور هوا تنگ و باریک شده و تنفس مشکل میگردد.

گاهی اوقات عامل شناخته شده ای برای بروز و آغاز حمله آسم مانند آلرژی (حسلسیت)،دود سیگار مصرف داروهایی خاص و یا مواجهه با سرما وجود دارد و در مواقع دیگر ممکن است هیچگونه آغازگر خاصی شناخته نشود و خیلی از افراد مبتلا به آسم، مستعد آغاز حملات ناگهانی در طی شب میباشند.

بسیاری از مبتلایان به بیماری آسم برای مقابله با بیماری خود همیشه داروهای استنشاقی (مثلا بشکل اسپری)را بهمراه دارند.اینگونه ترکیبات داروئی راههای هوائی را گشاد کرده و موجب تسهیل در انجام تنفس میگردند.

برای کنترل حملات آسم، یا پیشگیری از آنها ،انواع داروها و وسایل درمانی دیگر منجمله دستگاه های بخور،نبولایرزها و محفظه های تنفسی خاص دیگر نیز بکار برده میشود.

 

تشخیص:

تنفس به دشواری انجام گرفته و فاز بازدم آن طولانی تر از حد معمول میباشد و ممکن است موارد زیر مشاهده شوند:

ویزینگ حین تنفس

دشواری در تکلم و اجبار به آهسته صحبت کردن

سیانور (تغییر رنگ پوست به آبی خاکستری)

سرفه های خشک و تحریکی

در اثر حملات شدید آسم ، بیمار ممکن است دچار حالت درماندگی و در نهایت،بیهوشی و توقف تنفس گردد.

درمان

 

اهداف

تسهیل در تنفس

در خواست کمک پزشکی

 

اقدامات

1-آرامش خود را حفظ نموده و به بیمار نیز اطمینان خاطر بدهید مواجهه با آسم میتواند وحشت بر انگیز باشد ولی این وضعیت اغلب با بکرگیری اسپری های مخصوص ظرف چند دقیقه تسکین می یابد.

2-به بیمار کمک کنید تا در راحت ترین وضعیتی که احساس میکند قرار گیرد.

بعضی از افراد آسماتیک در حالت نشسته احساس بهتری دارند.

تذکر:بیماران مبتلا به آسم را مجبور به دراز کشیدن نکنید.

تذکر:برخی از داروهای استنشلقی (مانند ترکیبات حاوی کرومولین) فقط کاربرد پیشگیزی کننده دارند پس در طی حمله آسم نباید اصرار در استفاده از آنها بنمائید.

 اگر حمله بیماری شدید نبوده و طی 5 الی 10 دقیقه تسکین یافت

از بیمار بخواهد تا یکبار دیگر به همان مقدار (دوز)واز همان اسپری استفاده نمایدوحتما پزشک معالج خود را در جریان بروز حمله قرار دهد.

در صورت وجود موارد زیر با اورژانس تماس بگیرید.

اگر این حمله اولین بار در فردی رخ داده یا اینکه شدیدتر از معمول بروز کرده است.

اگر در اثر مشکلات تنفسی تکلم بیمار بد شواری انجام میگیرد.

اگر بیمار به شدت احساس خستگی و از پا افتادگی میکند.

هر 10 دقیقه یکبار ،نبض و تنفس وی را بررسی نموده و یادداشت کنید. در صورت نیاز بیمار به وی کمک کنید که هر دقیقه بتواند از اسپری استفاده نمائید.

 اگر تنفس بیمار متوقف گردیده و یا بیهوش شد، راه هوایی را باز نموده ،بدقت،نبض و تنفس را کنترل و آماده انجام عملیات احیائ(در صورت ضرورت).

 

 

!! نوشته شده توسط احسان-پ | | پنجشنبه ۲۴ شهریور۱۳۸۴ •